Kainos

B kat. su teorijos mokymu - 540 eurų

B kat. eksternu - 510 eurų

Iš kitų mokyklų mokiniams (viena praktinio vairavimo pamoka) - 17 eurų